Jesenný kongres SOTS 2023 s medzinárodnou účasťou

5. - 6. 10. 2023, Hotel Hilton, Košice

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Gabriela Šujanová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 918 622 533
e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk